Основи эконмического розвитку.

6-4-2018

Основи эконмического розвитку.

Донецького національного технічного університету (р. Концептуальні та прикладні засади соціально – економічного розвитку промислових підприємств : монографія / О. Розглянуті аспекти інформаційного супроводу процесів ідентифікації стійкості соціально – економічного розвитку підприємства. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі Игорь Черкасский.
Розроблено концептуальні положення оцінки рівня соціально – економічного розвитку підприємства, адаптовані до особливостей сучасного виробництва. Сформульовані завдання і процедури оцінювання рівня соціально – економічного розвитку підприємства.
На прикладі реальних підприємств апробована гіпотеза про те, що спочатку економічну і соціальну сфери з метою оцінки рівня їх розвитку (кожної окремо) необхідно описати трьома блоками показників, що характеризують відповідно їх ресурси, результати та ефективність.