Як політика впливає на психологію.

8-23-2018

Як політика впливає на психологію.

У навчальному посібнику розглядається феномен політичної психології – малодослідженою галузі психологічної науки і практики. Від аналогічних видань, представлених в основному політологами, філософами, соціологами книга відрізняється більш вираженим психологічним аналізом політичних процесів і явищ. Посібник створено на основі дослідницької та викладацької роботи автора, який читає курс політичної психології на протязі більше десяти років. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі Реальный Мир.
У книзі розкриваються сутність, предмет, цілі, завдання, принципи, функції, основні проблеми політичної психології, об’єкти і методи політико – психологічного дослідження. Незважаючи на зберігається в політичній психології вплив поведінкової парадигми, автор прагне перевести психологічний аналіз політичних процесів і явищ в русло діяльнісного підходу. Це особливо помітно вже з першої глави, де політика розглядається як особливого виду людська діяльність. Другий розділ являє собою екскурс в історію політичної психології.
В третьому розділі автор звертається до психології політичної влади. Розглядаються природа та сутність політичної влади як здатності та можливості однієї людини або групи осіб, виходячи зі своїх політичних інтересів і цілей, робити визначальний вплив на діяльність і політичну поведінку людей. При цьому особливу увагу приділено мотивації влади в політиці, психологічному сприйняттю влади, її легітимності з психологічної точки зору.