Як розвивати мислення дитини

Дитяче мислення, як сприйняття, увага, пам’ять, має свої особливості розвитку. У молодшому шкільному віці воно займає центральне ланка в системі психічних процесів. З розвитком мислення відбувається розвиток і вдосконалення не тільки цих процесів, але і інтелектуальних здібностей. У даній статті ми пропонуємо вашій увазі п’ять вправ, спрямованих на розвиток основних розумових операцій, які будуть корисні не тільки дітям, але і дорослим. Більше почитати про те як розвити дитину Ви можете почитати на цьому сайті Childdevelop.ru

Вивченням особливостей розвитку мислення у дітей займалися зарубіжні та вітчизняні вчені, дослідники, психологи і педагоги. Цінний внесок у вивчення проблеми розвитку мислення вніс Ж. Піаже. Теорія про розвиток інтелекту в дитинстві, яку він запропонував, послужила основою для ряду експериментальних і теоретичних робіт вітчизняних вчених: Л. с. Виготського, А. Н.Леонтьєва, В. О. Давидова, П. Я. Гальперіна.

Розумова діяльність – незамінна частина розвитку людини. Дуже часто труднощі, які виникають у школі, пов’язані з недостатністю розвитку основних розумових операцій. Насамперед, це аналіз і синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація і абстрагування. Детальніше про те, що таке мислення і яким воно буває, можна прочитати за посиланням.

Реалії сьогодення такі, що існує величезна кількість шкільних програм, але, на жаль, не всі сприяють тому, щоб дитина навчилася думати і роздумувати. Тому в даному питанні величезна роль покладається на батьків, які серйозно ставляться до майбутнього своїх дітей.

Численні теорії і концепції розвитку мислення дозволяють зробити висновок про те, що крім природного розвитку та проходження певних стадій розвитку індивідуального мислення, його розвиток можна стимулювати шляхом індивідуальної або групової роботи.